EasyWay-Linedancers   
  Træt af, at søge efter ting? brug 
 
 EasyWay-Linedancers sponsorer.

Linedance har ingen alder 

Man kan danse uden partner. Man være begynder på 70 og tage datteren med. Linedance har ingen alder og trinene går til meget andet end country musik. Både Justin Biber og irske toner er med på EasyWay-Linedancers repertoire, når der danses på Dåstrup Skole om mandagen. Tre hold - i alt cirka 30 dansere -  er i gang denne sæson. 

Men musik skal der til.

Da EasyWay-Linedancers i 2011 optrådte ved Vibys særdeles regnvåde høstfest, blev foreningens computer, der bruges til musikken, skadet af vand, og derfor har linedanserne søgt Nordeafonden om hjælp til en ny. Her i december imødekom Nordea ansøgningen med en check på 3.000 kr. Den blev overrakt i Nordeas filial i Viby af filialdirektør Anne Føhns-Greve.

En del af Viby-linedanserne var mødt op sammen med formand og instruktør Anni-Mona Bolbroe, hendes mand, Bjørn Bolbroe, der er foreningens kasserer og tillige danseinstruktør, samt instruktør Hanne Bille Brahe, der især tager sig af begyndere.

Danserne fortalte med begejstring om deres forening og aktiviteter, der blandt andet kan føre til Gran Canaria-ferie med linedance som omdrejningspunkt.

”Der er genveje til lykke og linedance er en af dem”, fastslog Bjørn Bolbroe, et motto han også er citeret for på EasyWay - Linedancers´ hjemmeside. Og så er det god motion.

Det er især kvinder, der søger linedancerlykken i Viby. Der er kun to mænd med i foreningen, som blev stiftet i 2008.     

En STOR tak for sponsuratet til:

56 66 19 91
Nørregade 31,
4600 Køge
  1. Me & Marley 
  2. Adresse: Nørregade 30B,
    4600 Køge
    Telefon:22 86 86 86


Vi takker alle vores Sponsorer for den kæmpe støtte de giver klubben, samt at de er med til at forøge vores muligheder for at vokse og udvilkle os i den retning som vi alle ønsker.
Motto'et "Støt vores Sponsorer, de støtter os" er måske gammelt og brugt, men vi støtter nu op omkring det alligevel og kan kun opfordre alle som vil EasyWay-Linedancers det bedste, at gøre det samme.

Mange hilsner: Hanne, Bjørn og Anni-Mona

Der er genveje til lykke, og Linedance er en af dem. Bjørn Bolbroe

e-mail: dans@bolbroe.net eller dans@easywaylinedancers.dk
    tlf.: 6046 2223 / 3213 1523

Copyright © 2009-2010 BOLBROE-Family. All Rights Reserved.